میتوانید انرژی درمانی یا درمانگری را کار کنید

بعضی از درختان مانند درخت کاج یا درختان پیر و غول پیکرسالم ، پرانای بسیار بالایی به بیرون طراوش می کنند ، دراز کشیدن یا استراحت کردن زیراین درختان ،برای افراد خسته یا بیمار بسیار سودمند است و با درخواست کلامی از شعور درخت برای کمک به بهبود بیمار می توان نتیجه بهتری گرفت . همین طور در این زمینه باید گفت: به کار بردن کلمات منفی که شاید ما از روی ندانستن از آنها استفاده میکنیم، بسیار مخرب و نا امید کننده است و رخ دادن بسیاری اتفاق مثبت که میتوانستیم با فرستادن فرکانس های کلامی مثبت به کائنات باعثش شویم را مختل میکند و جالب است بدانید که تاثیر کلمات منفی در زندگی و کائنات ۱۷ بار بزرگتر و تاثیر گذار تر از کلمات و فرکانس های مثبت است! این فایل ها تلقینات مثبتی هستند که با تکنولوژی منحصر به فرد در یک فرکانس پایین ضبط شده اند تا ضمیر ناخودآگاه شما آنها را دریافت کرده و آنها را به عنوان الگوها و باورهای جدید بپذیرد. بسته بودن چاکراها علائم بسیار زیادی به دارد که هر کدام از این علائم مربوط به چاکراهای به خصوصی است و با باز کردن آن و نه تنها باز کردن بلکه متعادل نگه داشتن آنها می توان از بروز بسیاری از بیماری های روحی، روانی و حتی جسمی جلوگیری کرد.

دومین سیستم درمانی در سوجوک سیستم انرژیهای بدن است که مفاهیم مریدینها و چاکراهها در آن اهمیت دارد. توصیه شده که این عمل با آب سرد انجام شود زیرا آبسرد نقش قویتری در تخلیه انرژیهای معیوب دارد. ۳ – مدیتیش و مراقبه انجام دهید زیرا این تمرین مراقبه باعث ایجاد تمرکز ذهنی بالا در شما می شود روحتان را آرامش می دهد و این کار باعث می شود که راحت تر بتوانید انرژی را وارد بدن کنید با مراقبه و مدیتیش سطح انرژی شما افزایش پیدا می کند و حتی وجود انرژی در کف دستان را احساس می کنید. بازگشت متوالی ارواح به عالم دنیا و تناسخ، که در عرفانهای شرقی به جای معاد و حیات اخروی نشسته است کاملاً هم سو با فرهنگ و تمدن غربی است، زیرا که در هر دو، خدا و پیامبران و شریعت محو شدهاند. پرانا یا کی همان انرژی حیاتی است که بدن را زنده و سالم نگه می دارد ، یونان آنرا پنوما و اعراب دم حیات می خوانند ، در واقع شفاگر ، پرانا یا انرژی حیاتی یا دم حیات را به بیمار منتقل می کند و به این ترتیب بیمار بهبود می یابد که در جریان این فرایند آنچه اصطلاحا شفای معجزه آسا خوانده می شود رخ می دهد.

در این روش درمانگر دستهای خود را در فاصلهی ۱۰-۵ سانتیمتری از سطح بدن در سرتاسر بدن بیمار از سر تا پا حرکت میدهد و به بررسی میدان انرژی اطراف بدن میپردازد تا نقاطی را که خلاء یا تراکم انرژی وجود دارد، معین کند. برخی از سایكیک ها نیز برای تقویت نیروهای فراروانی خود، ساعاتی مشخص در روز را در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند. این کتاب به عنوان یک راهنما به شما کمک میکند تا چاکرای پیشانی خود را باز کنید و همیشه آن را باز نگهدارید تا به روشنی برسید و بینش عرفانی خود را تقویت کنید. میتوان گفت در کائنات هر فعلی که برای هر شخصی صورت میگیره یا نعمتی که به هر شخص عطا میشه، حالا با هر نوع واسطه ای، باید در ازای آن فعلی که دریافت کردید جبرانی انجام بدید، اگر این جبران صورت نگیرد بر اساس همان قانونی که به شما نعمت داده شده است چیز دیگری را تحت عنوان جبران نعمت از تو میگیرد. یک مسلمان برای شناخت وظیفه خود و سلوک به سوی خدا در هر زمان نیازمند پیشوایی است، که راهشناس و درستکار باشد و او را به سوی خدا راهنمایی کند؛ در غیر این صورت هر کس بر اساس تشخیص شخصیاش امر دین را تفسیر میکند و گمراه میگردد.

در یک دهه اخیر، SELCO موفق به فروش 90000 سیستم خورشیدی خانگی در هند شده است. در ادامه بحث بالا باید بگم که به همون اندازه انرژی مثبت در زندگی، انرژی منفی نیز در تصورات و ذهن ما تاثیر گذار است و در واقع همان چیز یا نقطه ای از مغز ماست که تصویری درست و منطقی از آن نداریم، مانند: تاریکی و ظلمات، نفرت، کینه بدجنس بودن، بی صبری، رذالت، خودخواه بودن، تعصب بیجا، ناامیدی و یاس و غم و اندوه و مهم تر از تمام مسائل عشق نورزیدن؛ گاه به اطرافیان، گاهی به همسر و فرزندان، گاهی به خداوند، گاهی به اتفاقات و گاهی حتی به خود واقعی مان که تمامیه این فاکتور ها که ماهیتی منفی دارند، تاثیر انرژی مثبت و منفی در زندگی رو به ما ثابت میکنند. وسیع ترین و جامع ترین تحقیق در مورد ریکی و اثرات آن در درمان بیماری ها توسط دکتر ادزارد ارنست و همکارانش در دانشگاه اکستر انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید